این شرکت توانمندی تولید انواع Gasket ،Diaphragm و O-Ring را دارا میباشد.

همچنین با دارا بودن کیت های منحصربفرد کنترل کیفی، امکان بازرسی و تولید محصولات با بهترین کیفیت را فراهم میسازد.
Gasket & O-Ring