یکی دیگر از قطعات پر کاربرد صنعت Valve، پیستون های آلومینیومی و چدنی میباشند. که با توجه به نیاز مشتری و با در نظر گرفتن مشخصات فنی با روشهای ماشینکاری محض با ریخته گری و ماشینکاری تولید میگردد.Piston & Rods